திங்கள், 24 ஆகஸ்ட், 2020

இலக்கியத்தின் இலக்கணம் - மகிழ்வுப் பேச்சு

 இலக்கியத்தின் இலக்கணம் - மகிழ்வுப் பேச்சு

---------------------------------------------------------------------------

இலக்கியத்தின் இலக்கணம் - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 

2 கருத்துகள்:

தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை

 தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை  —— ஒன்றா இரண்டா எத்தனை தேர்வுகள் எதைப் படிப்பது எப்படிப் படிப்பது எந்த வேலையில் எங்கே சேர்வது எவரை விரும்புவது எ...