திங்கள், 10 செப்டம்பர், 2018

வேற்றுமையில் ஒற்றுமை - முன்னுரை - யூடியூப்பில்

வேற்றுமையில் ஒற்றுமை - முன்னுரை
-------------------------------------------------------------------
வேற்றுமையில் ஒற்றுமை - முன்னுரை - யூடியூப்பில்
Humor in Business - Poetry Book

1 கருத்து:

நம்பிக்கைச் செடி- குறுங்கதை

 நம்பிக்கைச் செடி- குறுங்கதை  ——— மேடும் பள்ளமும் பார்த்து முடித்து , சாய்ந்து கிடக்கும் ஓட்டைச் சைக்கிள் . உப்புமாவான ரவாவை உதிர்த்து முடித...