வெள்ளி, 17 ஜூன், 2016

திருக்குறள் - அன்புடைமை

திருக்குறள் - அன்புடைமை
-------------------------------------------------

https://soundcloud.com/knbharathi/qgt6kdoozcdr

Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை

 தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை  —— ஒன்றா இரண்டா எத்தனை தேர்வுகள் எதைப் படிப்பது எப்படிப் படிப்பது எந்த வேலையில் எங்கே சேர்வது எவரை விரும்புவது எ...