செவ்வாய், 10 மே, 2016

திருக்குறள் - நீத்தார் பெருமை

திருக்குறள் - நீத்தார் பெருமை
------------------------------------------------------
https://soundcloud.com/knbharathi/xdpifs3jol4b

Click here to buy Nagendra Bharathi's poems 

1 கருத்து:

பசி- சிறுகதை

 பசி- சிறுகதை  -------------------- விட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் குட்டி விழட்டும் என்று. தாய்ப் பாசம் கொஞ்சம் குட்டிக்குக் கிடைத்த பிறகு , அரி...