வியாழன், 27 ஜூலை, 2023

இசை புதிது - நேர்முக நிகழ்வு

 இசை புதிது - நேர்முக நிகழ்வு 

------------------------------------------------------------


இசை புதிது - யூடியூபில் 


My Poems/Stories in Tamil and English 


1 கருத்து:

தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை

 தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை  —— ஒன்றா இரண்டா எத்தனை தேர்வுகள் எதைப் படிப்பது எப்படிப் படிப்பது எந்த வேலையில் எங்கே சேர்வது எவரை விரும்புவது எ...