புதன், 30 நவம்பர், 2022

பயண அனுபவம் - தமிழூற்றில் திட்டமிடாப் பேச்சு

 பயண அனுபவம் - தமிழூற்றில் திட்டமிடாப் பேச்சு 

--------------------------------------------------------------------------------------

பயண அனுபவம்- யூடியூபில் 


My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

முடிச்சுகள் -சிறுகதை

 முடிச்சுகள் -சிறுகதை  ———- அவளுக்கு உள்ளுக்குள் குழப்பம் , அந்தக் கனவை நினைக்கும் போது . உண்மைதானே . தான் வெட்ட நினைக்கும் அந்தக் கட்டு , த...