திங்கள், 17 அக்டோபர், 2022

சொல்லும் செயலும் - தமிழூற்றில் திட்டமிடாப் பேச்சு

 சொல்லும் செயலும் - தமிழூற்றில் திட்டமிடாப் பேச்சு 

----------------------------------------------------------------------------------------------

சொல்லும் செயலும் - யூடியூபில் 

My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

நம்பிக்கைச் செடி- குறுங்கதை

 நம்பிக்கைச் செடி- குறுங்கதை  ——— மேடும் பள்ளமும் பார்த்து முடித்து , சாய்ந்து கிடக்கும் ஓட்டைச் சைக்கிள் . உப்புமாவான ரவாவை உதிர்த்து முடித...