ஞாயிறு, 7 ஆகஸ்ட், 2022

க நா சு பாணி கவிதை - நவீன விருட்சம் நிகழ்வு

  க நா சு பாணி கவிதை - நவீன  விருட்சம் நிகழ்வு 

------------------------------------------------------------------------------------

 க நா சு பாணி கவிதை - யூடியூபில் 


My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

உஷா தீபன் சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு

 உஷா தீபன்  சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு  ---------------------------------------------------------  நன்றி அழகிய  சங்கர். 'எதி...