ஞாயிறு, 7 ஆகஸ்ட், 2022

க நா சு பாணி கவிதை - நவீன விருட்சம் நிகழ்வு

  க நா சு பாணி கவிதை - நவீன  விருட்சம் நிகழ்வு 

------------------------------------------------------------------------------------

 க நா சு பாணி கவிதை - யூடியூபில் 


My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

முடிச்சுகள் -சிறுகதை

 முடிச்சுகள் -சிறுகதை  ———- அவளுக்கு உள்ளுக்குள் குழப்பம் , அந்தக் கனவை நினைக்கும் போது . உண்மைதானே . தான் வெட்ட நினைக்கும் அந்தக் கட்டு , த...