திங்கள், 28 பிப்ரவரி, 2022

திட்டமிடாப் பேச்சு - தமிழூற்று மன்றம்

 திட்டமிடாப் பேச்சு - தமிழூற்று மன்றம் 

------------------------------------------------------------------

திட்டமிடாப் பேச்சு - யூடியூபில் 

My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

உஷா தீபன் சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு

 உஷா தீபன்  சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு  ---------------------------------------------------------  நன்றி அழகிய  சங்கர். 'எதி...