திங்கள், 28 பிப்ரவரி, 2022

திட்டமிடாப் பேச்சு - தமிழூற்று மன்றம்

 திட்டமிடாப் பேச்சு - தமிழூற்று மன்றம் 

------------------------------------------------------------------

திட்டமிடாப் பேச்சு - யூடியூபில் 

My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு

 சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு  ---------------------------------------------------------------------------- நன்றி அழகியசிங்கர் . வ...