திங்கள், 23 ஆகஸ்ட், 2021

'வெட்டென மற ' - திட்டமிடாப் பேச்சு

 'வெட்டென மற ' - திட்டமிடாப் பேச்சு 

--------------------------------------------------------------

(தமிழூற்று சொல்வேந்தர் மன்ற நிகழ்வு  - 22/8/21)

'வெட்டென மற ' - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

உஷா தீபன் சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு

 உஷா தீபன்  சிறுகதை மதிப்புரை - கதை புதிது நிகழ்வு  ---------------------------------------------------------  நன்றி அழகிய  சங்கர். 'எதி...