திங்கள், 23 ஆகஸ்ட், 2021

'வெட்டென மற ' - திட்டமிடாப் பேச்சு

 'வெட்டென மற ' - திட்டமிடாப் பேச்சு 

--------------------------------------------------------------

(தமிழூற்று சொல்வேந்தர் மன்ற நிகழ்வு  - 22/8/21)

'வெட்டென மற ' - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

முடிச்சுகள் -சிறுகதை

 முடிச்சுகள் -சிறுகதை  ———- அவளுக்கு உள்ளுக்குள் குழப்பம் , அந்தக் கனவை நினைக்கும் போது . உண்மைதானே . தான் வெட்ட நினைக்கும் அந்தக் கட்டு , த...