செவ்வாய், 26 ஜனவரி, 2021

சூடாமணி - சிறுகதை அனுபவம்

 சூடாமணி - சிறுகதை அனுபவம் 

-------------------------------------------------------

(நவீன விருட்சம் நிகழ்வு - 22/1/21) 

சூடாமணி - யூடியூபில் 

My E-books in Tamil and English 2 கருத்துகள்:

தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை

 தேர்வுத் திருவிழா - கவிதை  —— ஒன்றா இரண்டா எத்தனை தேர்வுகள் எதைப் படிப்பது எப்படிப் படிப்பது எந்த வேலையில் எங்கே சேர்வது எவரை விரும்புவது எ...