புதன், 26 ஆகஸ்ட், 2015

கண்ணீரின் கதை - நகைச்சுவைப் பேச்சு

கண்ணீரின்  கதை - நகைச்சுவைப் பேச்சு
--------------------------------------------------------------------

https://soundcloud.com/knbharathi/of5uzwdacj1k


Nagendra Bharathi's poems

1 கருத்து:

நம்பிக்கைச் செடி- குறுங்கதை

 நம்பிக்கைச் செடி- குறுங்கதை  ——— மேடும் பள்ளமும் பார்த்து முடித்து , சாய்ந்து கிடக்கும் ஓட்டைச் சைக்கிள் . உப்புமாவான ரவாவை உதிர்த்து முடித...