புதன், 22 ஜூன், 2022

குறுங்கவிதைகள்

 குறுங்கவிதைகள் 

--------------------------------------


வேர்கள் 

————--------------------------

விழுதுகள் வந்து விட்டாலும்

விட்டுவிடாது மரத்தை

வேர்கள்

————

வெயில்

———-

ஏழைகளின் வாழ்வில் மட்டும்

இருட்டில் கூட

வெயில்

————

பொய்கள்

————-

தேவைப் படும் நேரத்தில்

தீங்கில்லாத பொய்களே

வாழ்க்கை

————

----------------------------நாகேந்திர பாரதி 

My Poems in Tamil and English 


3 கருத்துகள்:

மேன்மை தரும் மன்றம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு

 மேன்மை தரும் மன்றம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு ------------------------------------------------------------------------------------...