செவ்வாய், 21 ஜூன், 2022

மழையும் விதையும் - கவிதை

  

மழையும் விதையும் - கவிதை 

——————————------------------—-

முதல் கவிதைக்கு

முத்தம் கொடுத்து


அச்சில் ஏற்றிய

ஆசிரியர் அன்பு


அப்போது தெரியவில்லை

அதுதான் மழையென்று


விழுந்தது மழையென்று

விதைக்குத் தெரியுமா


விட்டுச் செடியாகி

வெளியே வந்தபின்தான்


கவிதை வனத்திலே

கலந்த பின்புதான்


இப்போது தெரிகிறது

அதுதான் மழையென்று

——————- நாகேந்திர பாரதி 

My Poems in Tamil and English 


2 கருத்துகள்:

மேன்மை தரும் மன்றம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு

 மேன்மை தரும் மன்றம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு ------------------------------------------------------------------------------------...