திங்கள், 20 ஜூன், 2022

விடியலைத் தேடும் இரவுகள் - கவிதை

  

விடியலைத் தேடும் இரவுகள் - கவிதை 

————————————--------------------------------

வேலையில்லா வாலிபன் நான்

வேதனையின் காதலன் நான்


என்னை எழுதியவன் சமுதாயம்

எழுதியவன் முகவரியை

எழுதாமல் விட்டதனால்

எடுத்தவர்கள் ஏதேதோ

எழுதினார்கள்


என் மேல்

ரத்த முத்திரை குத்தப்பட்டு

வன்முறை முகவரி

எழுதப்படும் போதெல்லாம்


ஏ சமுதாயமே

நீ ஏன் குதிக்கிறாய்


என் மேல்

முகவரி எழுதாமல் விட்டது

உன் குற்றம்


விடியலைத் தேடும்

இரவாய் என்னை

வீதியிலே விட்டது

உன் குற்றம்

———— நாகேந்திர பாரதி 

My Poems in Tamil and English 


3 கருத்துகள்:

மேன்மை தரும் மன்றம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு

 மேன்மை தரும் மன்றம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு ------------------------------------------------------------------------------------...