செவ்வாய், 21 ஜூன், 2022

மண்ணில் வானவில் - கவிதை

 மண்ணில்  வானவில் - கவிதை 

————————————----------------------------—-

ஏழுவண்ண வானவில்லாய்

இந்த மண்ணில் முளைத்து


ஏழுவித குணங்களாய்

எங்களுக்குக் காட்டி


அன்பும் அறிவும்

அமைதியும்  ஆனந்தமும்


உண்மையும் உழைப்பும்

உயர்வும் காட்டி 


எங்களை விட்டு

இறைவனைத் தொட்டு


எப்போ தாவது

இறங்கி  வந்து


வானத்து வில்லாய்

வாழ்த்துவார் அப்பா


—————நாகேந்திர பாரதி 

My Poems in Tamil and English 


2 கருத்துகள்:

மேன்மை தரும் மன்றம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு

 மேன்மை தரும் மன்றம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு ------------------------------------------------------------------------------------...