சனி, 18 ஜூன், 2022

கவர்ந்த புலவன் - கவிதை

 கவர்ந்த புலவன் - கவிதை 

——————————————

என்னைக் கவர்ந்த

புலவன் இவன் - என்

எண்ணம் வளர்த்த

புலவன் இவன்


இவன்

கவிதையில் விளையாடி

பாடலில் தலை சீவி

நடந்த பருவம்

என் இளம் பருவம்


காதலைப் பாடினான்

கடமையைப் பாடினான்

சாதலைப் பாடினான்

சகலமும் பாடினான்


ஆத்திகம் பாடினான்

நாத்திகம் பாடினான்

அத்தனை கருத்துமே

அனுபவித்துப் பாடினான்


இவன் வாழ்க்கை -ஒரு

திறந்த புத்தகம்


அதில்

இன்பமும் இருந்தது

துன்பமும் இருந்தது

நன்மையையும் இருந்தது

தீமையும் இருந்தது


தெரிந்து படிப்பது - நம்

திறமையில் இருக்கிறது

—————-நாகேந்திர பாரதி 

My Poems in Tamil and English 


2 கருத்துகள்:

மேன்மை தரும் மன்றம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு

 மேன்மை தரும் மன்றம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு ------------------------------------------------------------------------------------...