செவ்வாய், 14 ஜூன், 2022

முதல் வசந்தம்- கவிதை

  முதல் வசந்தம்- கவிதை 

————————————

வனத்தின்

முதல் வசந்தம்

வாழ்க்கையின்

முழு வசந்தம் ஆனது


பதினெட்டு வயதில்

பார்வைகளின் பரிமாற்றம்

பார்த்தவர்  ஏற்பாட்டில்

எல்லாமே பரிமாற்றம்


அன்று தொடங்கிய

அன்பும் அறனும்

இன்றும் தொடர்வது 

இறைவன் கட்டளை


வாழ்த்தும் வயது

வந்து விட்டாலும்

வாழ்த்தைக் கேட்டு

வளரும் வசந்தம்

————————நாகேந்திர பாரதி

My Poems in Tamil and English  


1 கருத்து:

மேன்மை தரும் மன்றம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு

 மேன்மை தரும் மன்றம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு ------------------------------------------------------------------------------------...