சனி, 11 ஜூன், 2022

நினைவில் நிற்கும் காதல் - கவிதை

 நினைவில் நிற்கும் காதல் - கவிதை 

————————-------------------------—————


இதழோர ஈரங்கள் உலர்ந்தாலும்

இதழில் நெளியும் சிரிப்பில்

என்றும் இளமை


நடையில் தளர்ச்சி தெரிந்தாலும்

நடையின் நாணத் தவிப்பில்

என்றும் இளமை


உடலின் இறுக்கம் குறைந்தாலும்

உடலின் இன்ப உணர்வில்

என்றும் இளமை


முதுமைக் காலம் வந்தாலும்

முதிர்ந்த அன்பு மனதில்

என்றும் இளமை


நேரம் காலம் நகர்ந்தாலும்

நினைவில் நிற்கும் காதலில்

என்றும் இளமை

———— நாகேந்திர  பாரதி 

My Poems in Tamil and English 


1 கருத்து:

மேன்மை தரும் மன்றம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு

 மேன்மை தரும் மன்றம் - தமிழூற்றில் மதிப்பீட்டுப் பேச்சு ------------------------------------------------------------------------------------...