திங்கள், 8 பிப்ரவரி, 2021

பெய்யெனப் பெய்யும் மழை - வெண்பாக்கள்

பெய்யெனப் பெய்யும் மழை - வெண்பாக்கள் 

--------------------------------------------------------------------------

( நவீன விருட்சம் நிகழ்வில் 'பெய்யெனப் பெய்யும் மழை ' என்ற ஈற்றடி கொடுக்கப்பட்டு எழுதி வாசித்த வெண்பாக்கள் )


குறள் வெண்பா 

---------------------------

தொய்விலா  எண்ணம் துணையெனக் கொண்டிடில் 

பெய்யெனப் பெய்யும் மழை 


சிந்தியல் வெண்பா 

--------------------------------

துய்ப்பதும் தூர்ப்பதும் ஏய்ப்பதும் நோக்கமாய் 

எய்வது என்றே இருந்திடில் எப்படிப் 

பெய்யெனப் பெய்யும் மழை 


இன்னிசை வெண்பா 

------------------------------

எய்திடும் அம்பு இழுத்திடும் வில்லிடம் 

செய்தியைக் கேட்டுச் 'சிடுக்'கெனப் பாய்தல்போல் 

மெய்யதிர் மின்னல் இடியிடம் சொல்லிட 

பெய்யெனப்   பெய்யும் மழை  


ஒரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா 

----------------------------------------------------------

பொய்யெனப் போனதும் மெய்யென மாறலாம் 

மெய்யென மீண்டதும் மாறிடலாம் - செய்வதில் 

மெய்யதன்  மேன்மை மிளிர்ந்திடும் காலத்தில் 

பெய்யெனப் பெய்யும் மழை 


இரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா 

------------------------------------------------------

வலியும் வருத்தமும் வாட்டிடும் கோலம் 

அழியும் நிமிடத்தின் ஆழம் -கழிகின்ற 

மெய்யதன் உண்மை மினுக்கிடும்  கண்ணீரில் 

பெய்யெனப் பெய்யும் மழை 


பஃறொடை வெண்பா 

------------------------------------  

கொய்த மலருக்குக் கூந்தல் செடியாக 

செய்த நிலவொன்று சேர்ந்த முகமாக 

பொய்கைத் தகதகப்பைப்  பூண்ட உடலாக 

செய்கைச் சிறப்பெல்லாம்  செந்தமிழ்ச் சொல்லாக  

நெய்யாகத் தேனாக நெஞ்சாக நின்றவளே 

பொய்யாகிப் போனதனால் பூத்திட்ட கண்ணீரும் 

பெய்யெனப் பெய்யும் மழை 


-------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

My E-books in Tamil and English 


1 கருத்து:

  1. கொடுத்த ஈற்றடிக்கு, நீங்கள் எழுதிய வெண்பாக்கள் அனைத்தும் நன்று. பாராட்டுகளும் வாழ்த்துகளும்

    பதிலளிநீக்கு