செவ்வாய், 9 ஜூன், 2020

நெஞ்சுக்கு நிம்மதி - கவிதை

நெஞ்சுக்கு நிம்மதி - கவிதை
-------------------------------------------------
நேரத்தைக்  கடந்தால்
எல்லாமே இப்போதே

தூரத்தைக் கடந்தால்
எல்லாமே இங்கேயே

பாரத்தைக் கடந்தால்
எல்லாமே இலேசாக

நேரமும் தூரமும்
பாரமும் நினைப்பே 

நினைப்பினைக்  கடந்தால்
நெஞ்சுக்கு நிம்மதி
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

5 கருத்துகள்: