வெள்ளி, 6 மார்ச், 2020

நிறம் மாறும் இலைகள் - கவிதை

நிறம் மாறும் இலைகள்  - கவிதை
-------------------------------------------------------
பசும் மஞ்சள் நிறத்தினிலே தளிராகி
இளம் பச்சை நிறத்தினிலே இலையாகி

கடற் பச்சை நிறத்தினிலே காய் தொட்டு
கரும் பச்சை நிறத்தினிலே கனி தொட்டு

செம் பச்சை நிறத்தினிலே சருகாகி
கருஞ் சிவப்பு நிறத்தினிலே விழுகின்றாய்

பசும்  மஞ்சள்  விரிந்து உருவாகி
கருஞ் சிவப்பு சுருங்கி எருவாகி

மனிதர்களின் வாழ்க்கை ஓட்டத்தை
மாறுகின்ற நிறத்தாலே காட்டுகின்றாய்
----------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

3 கருத்துகள்: