வியாழன், 12 மார்ச், 2020

அழகின் அமைதி - கவிதை

அழகின் அமைதி  - கவிதை
------------------------------------------
கை அசைவில்
கால் அசைவில்

கண் அசைவில்
உதட் டசைவில்

உடலே சப்தமாய்
உடலே நிசப்தமாய்

உடலே வெளிச்சமாய்
உடலே இருட்டாய்

உணர்ச்சிக் கடலாய்
உருக்கும் நெருப்பாய்

விரியும் விண்ணாய்
வீழும் அருவியாய்

இருக்கும் நிலமாய்
இழுக்கும் காற்றாய்

ஆடும் நடனத்தில்
அழகின் அமைதி
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

3 கருத்துகள்: