செவ்வாய், 10 மார்ச், 2020

நிறப் பிரிகை - கவிதை

நிறப்   பிரிகை - கவிதை
---------------------------------------------
எத்தனை பிரிவுகள்
எத்தனை நிறங்கள்

அத்தனையும் சேர்ந்தால்
அமைவது வெண்மையே

வெண்மையின் நோக்கம்
ஒற்றுமை தூய்மை

வண்ணங்கள் பிரித்து
வாரிப் பூசினாலும்

ஒன்றாய்ச் சேர்வதே
நட்பின் திருவிழா
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

3 கருத்துகள்: