புதன், 27 பிப்ரவரி, 2019

இருந்தும் இல்லை

இருந்தும் இல்லை
---------------------------------
முடி வெட்டிட்டு வந்த
முக்குக் கடை இருக்கு

முங்கிக் குளிச்சு வந்த
கண்மாயும் இருக்கு

சுத்தி சுத்தி வந்த
கோயிலும் இருக்கு

சும்மா படுத்திருந்த
திண்ணையும் இருக்கு

எல்லாம் இருக்கு
அவர் மட்டும் இல்லை
--------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

5 கருத்துகள்: