வெள்ளி, 24 ஆகஸ்ட், 2018

மொழிப் பற்று

மொழிப் பற்று
-------------------------
ஆங்கிலமும் வேண்டாம்
அயல் மொழிகள் வேண்டாம்

வட மொழியும் வேண்டாம்
தென் மொழிகள் வேண்டாம்

தமிழொன்றே போதுமென்று
தன்முனைப்பில் முடிவெடுத்தால்

தன்னிறைவு பெற்றுவிட்ட
தமிழகத்தை உருவாக்க

என்னவிங்கு செய்கின்றோம்
எழுதுகிறோம் பேசுகிறோம்

நலமும் வளமுமாய்
தமிழர்கள்  எல்லோரும்

வாழ்கின்ற நாளொன்று
வருகின்ற வழி தேடி

திரைகடல் ஓடுவோம்
திரவியம் தேடுவோம்

எம்மொழியும் கற்று விட்டு
இனிதெங்கள் தமிழ் என்போம்

ஒன்றான உலகத்தில்
ஓங்கிய தமிழாவோம்

---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

6 கருத்துகள்: