திங்கள், 6 ஆகஸ்ட், 2018

முகமூடி மனிதர்கள்

முகமூடி மனிதர்கள்
-------------------------------------
அகமும் முகமும்
ஒன்றாம் குழந்தைக்கு

சிரித்த முகத்துக்குள்
சினத்தை ஒளிப்பதும்

அமைதி முகத்துக்குள்
ஆணவம் மறைப்பதும்

வளர்ந்த பின்னாலே
வாங்கிக் கொண்டவை

அகத்தின் அழகு
முகத்தில் தெரியட்டும்
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

6 கருத்துகள்: