சனி, 7 ஜூலை, 2018

கோயில் வாழ்க்கை

கோயில் வாழ்க்கை
-------------------------------------
கர்ப்பக் கிரகத்தில்
ஆரம்பிக்கும் வாழ்க்கை

உட் பிரகாரத்தில்
ஓடி விளையாடி

வெளிப் பிரகாரத்தில்
வேலை பார்த்து

தெப்பக்குள மண்டபத்தில்
ஓய்வு எடுத்து

கண்மாய்க்கரை சுடுகாட்டில்
அடங்கிப் போகும்
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

5 கருத்துகள்: