புதன், 23 மே, 2018

விதையும் செடியும்

விதையும் செடியும்
----------------------------------
பழைய நினைவுகள்
புதைந்து  போகலாம்

மண்ணில் கலந்து
மக்கிப் போகலாம்

காற்று வீசும்போது
தூசி பறக்கலாம்

மழை பெய்யும்போது
முளைத்து வரலாம்

பழைய விதையின்
புதிய செடியாக
--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

2 கருத்துகள்: