திங்கள், 5 மார்ச், 2018

சப்தத்தின் அர்த்தங்கள்

சப்தத்தின் அர்த்தங்கள்
-------------------------------------------
வயக்காட்டு வெளியில்
தவளைகள் சப்தம்

வாசற் புறத்தில்
காக்கைகள் சப்தம்

மரத்தின் கிளைகளில்
கிளிகளின் சப்தம்

கோபுர வாசலில்
புறாக்கள் சப்தம்

சப்தத்தின் அர்த்தங்கள்
புரியா விட்டாலும்

உள்ளுக்குள் எழுப்பும்
உணர்ச்சிகள் வேறு
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

5 கருத்துகள்: