சனி, 3 மார்ச், 2018

வேர்வைக் கோலங்கள்

வேர்வைக் கோலங்கள்
----------------------------------------------
சமையல் செய்யும்போது
வேர்க்கிறது

வெயிலில் அலையும்போது
வேர்க்கிறது

உடற்பயிற்சி செய்யும்போது
வேர்க்கிறது

வேர்ப்பது என்னமோ
நல்லதுதான்

துடைப்பது மட்டும்தான்
கஷ்டம்
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

1 கருத்து: