சனி, 24 மார்ச், 2018

நொடிப் பொழுது

நொடிப் பொழுது
-----------------------------
பொங்குகின்ற பாலுக்கும்
நொடிப் பொழுதே

புலருகின்ற காலைக்கும்
நொடிப் பொழுதே

மலருகின்ற மொட்டுக்கும்
நொடிப் பொழுதே

மயங்குகின்ற காதலுக்கும்
நொடிப் பொழுதே

நொடிப் பொழுதில்
நேருவதே இயற்கை

படிப் படியாய்ச்
சேருவதே வாழ்க்கை
----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

5 கருத்துகள்: