வெள்ளி, 2 மார்ச், 2018

தெப்பக் குளம்

தெப்பக் குளம்
-------------------------
ஒரு காலத்தில்
ஓடியதாம் தெப்பம்

இப்போது வெறும் குளம்
தண்ணீரும் இல்லை

வரிசை வரிசையாக
வண்ணக் குடங்கள்

ஓரத்துக் கிணற்றில்
ஊறும் நீருக்காக

காத்திருந்து கழிகிறது
பகலும் இரவும்
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

3 கருத்துகள்: