புதன், 14 பிப்ரவரி, 2018

காதலர் தினம்

காதலர் தினம்
-------------------------
பார்க்கும் பொழுதெல்லாம்
பரவசம் பற்றிக் கொண்டால்

கேட்கும் பொழுதெல்லாம்
கிளர்ச்சியும் தொற்றிக் கொண்டால்

தொடும் பொழுதெல்லாம்
தொலைந்தே போய் விட்டால்

எல்லா நாட்களும்
காதலர் நாட்கள் தான்

இருவர் மனங்களும்
ஒன்றில் ஒன்று தான்
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

3 கருத்துகள்: