ஞாயிறு, 11 பிப்ரவரி, 2018

பறவைப் பார்வை

பறவைப் பார்வை
----------------------------
மாடியில் இருந்து பார்க்கும் போது
வேறு மாதிரி தெரிகிறது

மனிதர்கள் குச்சி குச்சிகளாக
நடந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள்

மரங்கள் முட்டி மோதிக் கொண்டு
மேலே வர முயற்சிக்கின்றன

தரை மட்டும் எப்போதும் போல
கீழேயே இருக்கிறது

ஆகாயமும் எப்போதும் போல
மேலேயே இருக்கிறது

இடையில் இருப்பவைகள் தான்
வேறு மாதிரி தெரிகின்றன
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

4 கருத்துகள்: