வியாழன், 2 நவம்பர், 2017

வாடகை வீடுகள்

வாடகை வீடுகள்
-------------------------------
வேறு வேறு
பக்கத்து வீடுகள்

வேறு வேறு
பக்கத்து கடைகள்

வேறு வேறு
பக்கத்து மனிதர்களோடு

வேறு வேறு
பக்கத்து அனுபவங்கள்

வேறு வேறு
வாடகை வீடுகள்
------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

4 கருத்துகள்: