வியாழன், 2 நவம்பர், 2017

கோயில் புறாக்கள்

கோயில் புறாக்கள்
------------------------------
ஏழு நிலைக் கோபுரத்தின்
இண்டு இடுக்குகளின்

வாசலில் தெரிகின்றன
குச்சிகளும் தானியங்களும்

எட்டிப் பார்க்கின்றன
புறாக்களும் குஞ்சுகளும்

பறந்து போகின்றன
திரும்பி வருகின்றன

இறந்து போன புறாக்கள்
உள்ளேயா வெளியிலா 
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

2 கருத்துகள்: