திங்கள், 16 அக்டோபர், 2017

ஆதார் அட்டை

ஆதார் அட்டை 
-------------------------
ரேஷன் அட்டையோடு இணைப்போமென்று
தெரியாது

வாக்காளர் அட்டையோடு இணைப்போமென்று
தெரியாது

பான் அட்டையோடு இணைப்போமென்று
தெரியாது

மொபைல் அட்டையோடு இணைப்போமென்று
தெரியாது

டிரைவிங் அட்டையோடு இணைப்போமென்று
தெரியாது

தெரிந்து இருந்தால் போட்டோவில்
சிரித்திருக்கலாம்

---------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

3 கருத்துகள்: