செவ்வாய், 5 செப்டம்பர், 2017

வாழ்க்கைப் பயணம்

வாழ்க்கைப் பயணம்
-------------------------------------
அந்தக் கிராமத்தில் இருந்து
பள்ளிக்கூட ஊருக்கு
கருவக் காட்டு வழி
நடைப் பயணம்

தூக்குச் சட்டியோடும்
தொங்கு பையோடும்
போய் வந்து முடிந்தது
பள்ளிப் பயணம்

மாட்டு வண்டியோடு சிலர்
மண்ணு லாரியோடு சிலர்
கட்சிக் கொடியோடு பலர்
வாழ்க்கைப் பயணம்
----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com 

2 கருத்துகள்: