திங்கள், 4 செப்டம்பர், 2017

இடப் பெயர்ச்சி

இடப் பெயர்ச்சி
-----------------------------
செவ்வாய்க் கிழமை காணோம்
வெள்ளிக்கிழமையும்  காணோம்

கோயில் வாசலில்
படுத்துக் கிடக்கும்
பிச்சைக்காரனைக் காணோம்

ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்தோம்
டாஸ்மாக் வாசலில்
படுத்துக் கிடந்தான்

கூட்டம் சேருமிடத்திற்கு
இடப் பெயர்ச்சி
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com 

2 கருத்துகள்: