புதன், 13 செப்டம்பர், 2017

காலம் கடந்த கவிதை

காலம் கடந்த கவிதை
---------------------------------------
கடந்த கால நினைவும்
நிகழ் கால நடப்பும்
எதிர் கால ஏக்கமும்

எண்ணத்தின்  வழியாக
எழுத்தில் இறங்கும் போது
காலங்கள் மாறி விடும்

பார்த்ததும் படித்ததும்
பட்டதும் உணர்ந்து

வருகின்ற வார்த்தைகளில்
வடித்துவிட்டுப் போய் விடலாம்

காலமும் கருத்தும்
படிப்பவர்  அனுபவம்
--------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

6 கருத்துகள்: