வெள்ளி, 1 செப்டம்பர், 2017

பிரிவோம் சந்திப்போம்

பிரிவோம் சந்திப்போம்
-----------------------------------------
மறுபடியும் சந்திக்கிறோம்
எதைப் பற்றிப் பேசுவது

ரெயிலில் நடந்ததையா
தெருவில் நடந்ததையா

பார்த்துப் போனதையா
பாராமல் போனதையா

எதையுமே பேசாமல்
மறுபடியும் பிரிகிறோம்

மறுபடியும் சந்திப்போம்
பேசாமல் பிரிவதற்கு
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

1 கருத்து: