புதன், 23 ஆகஸ்ட், 2017

வயசுக் கோளாறு

வயசுக் கோளாறு
----------------------------------
மேல் மூச்சு வாங்கும்
மேனியெங்கும் வேர்க்கும்

புரண்டபடி கிடக்கும்
புதுநினைவில் தவிக்கும்

எடுத்தெறிந்து பேசும்
ஏக்கமாகப் பார்க்கும்

காதலுக்கும் முதுமைக்கும்
காரணமாய் இருக்கின்ற

வயசுக் கோளாறு
இருபதிலும் அறுபதிலும்
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com 

6 கருத்துகள்: