ஞாயிறு, 16 ஏப்ரல், 2017

உலக அமைதி

உலக அமைதி
------------------------
உலகப் போர்களின்
உண்மை மறந்ததால்

ஆதிக்க நாடுகள்
ஆயுதம் குவிக்கும்

அண்டை நாடுகள்
அஞ்சித் தவிக்கும்

பயத்தின் அமைதியோ
பதுங்கிப் பாயும்

அன்பின் அமைதியே
அகிலம் ஆளும்
------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

4 கருத்துகள்: