புதன், 15 மார்ச், 2017

பழுத்த இலைகள்

பழுத்த இலைகள்
-----------------------------
பருத்த மரங்களின்
புடைத்த வேர்களை

மூடிக் கிடக்கும்
பழுத்த இலைகள்

காற்றின் துணையால்
மேலே பறந்து

பச்சை இலைகளைத்
தடவிப் பார்த்து

பழைய வாழ்க்கை
உணர்ந்து திரும்பும்
----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
 http://www.nagendrabharathi.com

7 கருத்துகள்: