செவ்வாய், 3 ஜனவரி, 2017

ஜனவரி சபதம்

ஜனவரி சபதம்
-------------------------
தினசரி அதிகாலை
தினசரி உடற்பயிற்சி

தினசரி தியானம்
தினசரி உதவி

தினசரி கவிதை
தினசரி நகைச்சுவை

தினசரி நினைத்து
தினசரி தவறும்

தினசரி சபதம்
ஜனவரி ஒன்றிலும்
----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://nagendrabharathi.com/

8 கருத்துகள்: