திங்கள், 16 ஜனவரி, 2017

பந்து முகங்கள்

பந்து முகங்கள்
----------------------------
ஒவ்வொரு நாளும்
எத்தனையோ முகங்கள்

ஏதோ சில முகங்கள்
திரும்பிப் பார்க்கச் சொல்லும்

எப்போதோ பழகிய
அந்த முகங்களா

அமுக்கும் போதெல்லாம்
எழும்பிப் பார்த்தபடி

ஆழ்மனத்தில் கிடக்கின்ற
அடையாளப் பந்துகள்
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://nagendrabharathi.com/

6 கருத்துகள்: