திங்கள், 2 ஜனவரி, 2017

குழந்தைப் பருவம்

குழந்தைப் பருவம்
-------------------------------
இப்படித் தானே
ஆரம்பித்தோம் வாழ்க்கை

ஆடிக் கொண்டும்
பாடிக் கொண்டும்

அழுது கொண்டும்
சிரித்துக் கொண்டும்

மறந்து கொண்டும்
சேர்ந்து கொண்டும்

எப்போது எப்படி
இப்படி இறுகினோம்
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://nagendrabharathi.com/

6 கருத்துகள்: