வியாழன், 29 டிசம்பர், 2016

ஊழல் ஒழிப்பு

ஊழல் ஒழிப்பு
-------------------------
ஆயிரத்தில் ஊழலென்றால்
அவ்வப்போது மனச்சாட்சி

கோடியிலே ஊழலென்றால்
குறுகுறுப்பு ஒன்றுமில்லை

கையசைத்துச் சிரித்தபடி
காரினிலே கடந்து போகும்

சமுதாய நினைப்பு இன்றி
தன் முனைப்பு இருக்கும் வரை

ஊழலெல்லாம் ஒழியாது
ஒரு  முடியும்  இழியாது
--------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

4 கருத்துகள்: