திங்கள், 28 நவம்பர், 2016

குறும்புக் குழந்தை

குறும்புக் குழந்தை
--------------------------------
வாலு, குட்டி என்றெல்லாம் அழைத்தால்
அம்மா அன்பு என்று
தெரியுமாம் குழந்தைக்கு

பெயரை அழுத்திச் சொல்லி அழைத்தால்
அம்மா கோபம் என்று
புரியுமாம் குழந்தைக்கு

சொல்லும் வார்த்தையும்
சொல்லும் தொனியும்

பதிலுக்கு குழந்தையிடம்
குறும்பாய் பணிவாய் 
-----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

3 கருத்துகள்: